Petiţii online
primaria
primaria


Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Pentru informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal clic aici.

Pentru depunerea unei petiții completați formularul următor

Puteţi ataşa un fişier cu dimensiunea maximă de 20M care au extensia .jpg, .png, .pdf
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.
Utilizatorul iși asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
În cazul în care aceste date sunt greșite/false nu vă vom putea furniza informațiile/datele solicitate.
Vă mulțumim.
Pagină pentru depunerea unei Petiții realizată de